Cây Ăn Trái Dễ Trồng cam kết bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của người truy cập cũng như những thông tin nhận được từ việc khảo sát và đăng ký.


Chính sách bảo mật của Cây Ăn Trái Dễ Trồng

Cây Ăn Trái Dễ Trồng cam kết bảo mật thông tin riêng tư của người truy cập cũng như những thông tin nhận được từ việc khảo sát và đăng ký. Chính sách bảo mật cho bạn biết rõ hơn về những gì Cây Ăn Trái Dễ Trồng sẽ làm với dữ liệu đó, vì vậy vui lòng dành chút thời gian đọc chính sách này để nắm rõ hơn.

Chính sách bảo mật

Bạn đến với trang web để tìm kiếm thông tin bổ ích, để chia sẻ hay đóng góp nội dung, kiến thức của mình. Và khi bạn đăng ký tài khoản mới hoặc gửi một vài thông tin liên hệ, chúng tôi cần bạn biết rõ hơn về cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và cách để bạn bảo vệ những thông tin riêng tư cá nhân.

Chính sách bảo mật gồm:

  • Thông tin chúng tôi thu nhập
  • Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được
  • Truy cập và cập nhật thông tin riêng tư của bạn

Nếu có vấn đề thắc mắc hay bất cứ câu hỏi nào, hãy liên hệ Cây Ăn Trái Dễ Trồng

Thông tin chúng tôi thu thập

Cây Ăn Trái Dễ Trồng thu thập thông tin với mong muốn nâng cao chất lượng bài viết từ việc tìm hiểu, phân tích các thông tin nhận được:

  • Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi từ việc đăng ký tài khoản thành viên, các thông tin như họ tên, địa chỉ, email.
  • Thông tin chúng tôi thu thập được bao gồm thiết bị sử dụng, thông tin vị trí.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Cây Ăn Trái Dễ Trồng sẽ sử dụng thông tin thu nhập được tuân thủ theo “Chính sách bảo mật” này.

  • Khi bạn gửi liên hệ đến, chúng tôi sẽ hồi đáp các liên hệ thông qua email hoặc số điện thoại dựa vào nội dung nhận được.
  • Khi cần thiết, chúng tôi dùng thông tin này để liên hệ với bạn như gởi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin bảo mật.

Truy cập và cập nhật thông tin riêng tư của bạn

  • Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, cập nhật hoặc xóa thông tin không chính xác.
  • Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điều chỉnh lại những thông tin cá nhân sai sót bất cứ khi nào và hoàn toàn miễn phí.

Cây Ăn Trái Dễ Trồng luôn hoan nghênh những ý kiến đóng góp và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ qua email: cayantraidetrong@gmail.com